Archive for 11 Ekim 2012

Sakatlık İndirimi

60 – SAKATLIK İNDİRİMİ

2005 YILI İÇİN Sakatlık Derecesi Aylık Tutar
a) Birinci Derece Sakatlar için %80 530
b) Ikinci Derece Sakatlar için %60 265
c) Üçüncü Derece Sakatlar için %40 133
2006 YILI İÇİN Sakatlık Derecesi Aylık Tutar
a) Birinci Derece Sakatlar için %80 530
b) Ikinci Derece Sakatlar için %60 265
c) Üçüncü Derece Sakatlar için %40 133
2007 YILI İÇİN Sakatlık Derecesi Aylık Tutar
a) Birinci Derece Sakatlar için %80 570
b) Ikinci Derece Sakatlar için %60 280
c) Üçüncü Derece Sakatlar için %40 140
2008 YILI İÇİN Sakatlık Derecesi Aylık Tutar
a) Birinci Derece Sakatlar için %80 600
b) Ikinci Derece Sakatlar için %60 300
c) Üçüncü Derece Sakatlar için %40 150
2009 YILI İÇİN Sakatlık Derecesi Aylık Tutar
a) Birinci Derece Sakatlar için %80 670  TL
b) Ikinci Derece Sakatlar için %60 330 TL
c) Üçüncü Derece Sakatlar için %40 160 TL
2010 YILI İÇİN Sakatlık Derecesi Aylık Tutar
a) Birinci Derece Sakatlar için %80 680  TL
b) Ikinci Derece Sakatlar için %60 330 TL
c) Üçüncü Derece Sakatlar için %40 160 TL
2011 YILI İÇİN Sakatlık Derecesi Aylık Tutar
a) Birinci Derece Sakatlar için %80 700 TL
b) Ikinci Derece Sakatlar için %60 350 TL
c) Üçüncü Derece Sakatlar için %40 170 TL
Yılı için           2012 Yılı için Sakatlık Derecesi Aylık Tutar
a) Birinci Derece Sakatlar için %80 770 TL
b) Ikinci Derece Sakatlar için %60 380 TL
c) Üçüncü Derece Sakatlar için %40 180 TL

Defter Tutma Hadleri 2012

58- YILLAR İTİBARİYLE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Md:177)

Yıllar
Tutarı
Yıllık Alışların
Tutarı
Yıllık Satışların
İş Hasılatı
Gayrisafi ile Yıl.St.
Tut.Top.
İş Has. Beş Katı
2003 65.000.000.000.- 85.000.000.000.- 35.000.000.000.- 65.000.000.000.-
2004 80.000.000.000.- 109.000.000.000.- 44.000.000.000.- 80.000.000.000.-
2005 88.000 120.000 48.000 88.000
2006 96.000 130.000 52.000 96.000
2007 100.000 140.000 56.000 100.000
2008 107.000 150.000 60.000 107.000
2009 119.000 TL 168.000 TL 67.000 TL 119.000 TL
2010 120.000 TL 170.000 TL 68.000 TL 120.000 TL
2011 129.000 TL 180.000 TL 70.000 TL 129.000 TL
2012 140.000 TL 190.000 TL 77.000 TL 140.000 TL

Form Ba ve Form Bs Bildirim Tutarı

FORM (Ba) ve (Bs) İLE BİLDİRİLECEK TUTAR ( KDV hariç)

– 2008 ve 2009 yılları için aylık ( 381 No.lu VUK Teb.) Düzenlenen formlar takip  eden ayın 5’inci gününden itibaren bir sonraki ayın 5’inci günü akşamına kadar verilecektir.    8.000 TL
2010 ve mütakip yıllar için (396 no.lu VUK Teb.) düzenlenen formlar, takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamına kadar verilecektir. 5.000 TL

2012 Yılı Usülsüzlük Cezaları

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Md.352) (2012 Yılı için)
Birinci Derecede (TL) Ikinci Derecede (TL)
1 – Sermaye Şirketleri 105 58
  2 – Birinci Sınıf Tüccar ve Serb.Mes.Erb. 66 33
3 – İkinci Sınıf Tüccarlar 33 16
  4 – Yukardakiler Dışında Kalıp;      Beyanname ile G.V.’ye Tâbi Olanlar 16 8,80
  5 – Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 8,80 4
  6 – Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4 2,30

2012 Gelir Vergisi Tarifesi

       2012’DE BEYAN EDİLECEK 2011 GELİRLERİNE
UYGULANACAK  VERGİ TARİFESİ

9.400 TL’ye kadar %15
23.000 TL’nin 9.400  TL’si için 1.410 TL, fazlası %20
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL ), fazlası % 27
53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL, ( ücret gelirlerinde 80.000 TL’den  fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 TL) fazlası   Oranında vergilendirilir. % 35
2012 YILI  GELİRLERİ İÇİN VERGİ TARİFESİ  (GVK Md.103)
10.000 TL’ye kadar %15
25.000 TL’nin 10.000  TL’si için 1.500 TL, fazlası %20
58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL ), fazlası %27
58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL, ( ücret gelirlerinde 88.000 TL’den  fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL) fazlası                                                  

Oranında vergilendirilir

% 35