Archive for 25 Aralık 2012

Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi

7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi

a) Uygulama alanı

MADDE 155-(1) a) Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına veya

b) Bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına,

sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilirler.

(2)Devralan sermaye şirketi, devrolunan sermaye şirketinin tüm paylarına değil de oy hakkı veren paylarının en az yüzde doksanına sahipse, azınlıkta kalan pay sahipleri için;

a) Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar verilmesi şirket payları yanında, 141 inci maddeye göre, şirket paylarının gerçek değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık verilmesinin önerilmiş olması ve

b) Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut  kişisel sorumluluğun doğmaması,

hâlinde birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir.

istanbul vergi

Escort bayan ların gece hayatı çok eglenceli ve hareketli geçer. Bir escort mümkün olduğunca piyasasını korumak için en nezih mekanları seçer.
Bu yerler genelde disko tarzı alkol tüketimini fazla olduğu mekanlardır.Mekan seçimi escort un müşteri bulabilmesi için çok önemlidir.
En etkili şekilde müşterilerini memnun etmek için ve bu memnuniyeti kazanca dönüştürmek için gece hayatında aktif olmalıdır bir escort.
Müşterilerin memnun etmesi dışında escort bayan kendi gece hayatının tadını çıkarmak için kendisinin rahat edebilecegi ve müşterilerini rahat ettirecegi mekanları tercih etmelidir.
Gece hayatının ışıltısı bayanların tutkusu olup seksi bir şekilde kendilerini göstere bilecekleri ve diger bayanlardan kendilerini ayırt ettirecekleri özelliklerini gösterebilmeleri için gece hayatı bir escort için vazgeçilmezdir.
Mekanda kendini müzigin ritmine kaptıran seksi dans figürleri sergilemek müşteri potansiyelini arttırır. Bu yüzden bir Esenyurt Escort gecede birçok mekana ziyaret eder ve elit ve olgun beylere danslarını sergilerler.
Gece hayatının popüler mekanlarında istediği müşterileri elde edebilmek için çekici giysiler ve seksi kokular sürerler.Ateşli bakışlarla erkeklerin dikkatini kendilerine çekerler.
Genç beyler yerine genelde olgun ve elit beylerin dikkatini çekmeye çalışırlar. Çünkü genç beyler nerede nasıl hareket edeceklerini genelde bilmezler.
Olgun beyler ise sevgi ve saygılı bir şekilde İstanbul Escort larına davranacakları için genelde escortlar olgun erkeklere yönelir. Sonuç olarak gece hayatı ve müşteri tercihini en iyi şekilde kullanan escort çok para kazanacağı gibi işini de zevkle yapar.

İlan

c) İlan

MADDE 154-(1) Birleşme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.

Hukuki sonuçlar

b) Hukuki sonuçlar

MADDE 153-(1)Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında, devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer.

(2)Devrolunan şirketin ortakları devralan şirketin ortağı olur. Ancak bu sonuç, devralan şirketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde bulunan paylar ile devrolunan şirketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde bulunan paylar için doğmaz.

(3) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Kesinleşmeye ilişkin hükümler

6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler

a) Ticaret siciline tescil

MADDE 152-(1)Birleşmeye katılan  şirketler tarafından birleşme kararı alınır alınmaz, yönetim organları, birleşmenin tescili için ticaret siciline başvurur.

(2)Devralan şirket, birleşmenin gereği olarak sermayesini artırmışsa, ek olarak esas sözleşme değişiklikleri de ticaret siciline sunulur.

(3)Devrolunan şirket, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder.