Archive for 26 Mart 2013

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No : 403 )

VERGİ USUL KANUNU

GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO : 403)

1. Giriş:

Bakanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak, mükelleflerden elektronik ortamda bazı beyanname, bildirim ve formlar almaktadır. Bu suretle işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülerek kaliteli hizmet sunulması ve mükelleflerin vergisel uyumlarının artırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca yürütülen çalışmaların geliştirilmesi amacı ile bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi’nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yetki:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (V.U.K) “Bilgi Verme” başlığını taşıyan 148 inci maddesinde “Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 149 uncu maddesinde ise “Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir. Read more

Kesin Mizan Bildirimini Vermeyi Unutmayınız!

 Kesin Mizan Bildirimini Vermeyi Unutmayınız!

 

19 Ocak 2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi“nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Genel Tebliğe göre;

KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİ KİMLER VERECEK?

Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar. Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan; bankalar, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, finansman şirketleri, sigorta şirketleri, menkul kıymet yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve aracı kurumlar, emeklilik yatırım fonları ile emeklilik şirketleri, “Kesin Mizan Bildirimi” verme yükümlülüğüne tabi değildirler.Gelir vergisi mükellefi olan adi ortaklık ve kollektif şirketlerin kesin mizan bildirimi ortaklık numarasıyla verilecektir.

KESİN MİZAN FORMU:

Kesin mizanlar sadece elektronik ortamda gönderilecek ve tebliğ ekinde yer alan “Kesin Mizan Bildirim Formatı”na uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİN DÖNEMİ VE VERİLME ZAMANI:

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ bildirimlerini; 1/Mart -31/Mart tarihleri arasında, KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İSE bildirimlerini; 1/Nisan-30/Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir.
Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.

KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİN DÜZELTİLMESİ:

Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

CEZA UYGULAMASI:

Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında VUK’un mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Düzeltme işlemlerinde ise belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır.

Şişli

Bana dokunmanıza izin vermiyorum ve siz daha çok baştan çıkıyorsunuz. O anki duruma göre sonrasında kucak dansı ya da oral yapabilirim. Bunlar benim isteklerim ama bazen partnerlerim şişli escort sabırsız oluyor ve bir an önce sıcak kadınlığıma girmek istiyor. Böyle durumlarda benim yapacağım en iyi şey ise kabul etmek oluyor. Benim şişli escort hizmetimde en çok merak edilen konulardan biri de kendi evim olup olmadığı. Evet ben, uzun yıllardan beri bu işi yapıyorum ve kendime ait bir evim var. Beyleri genelde evimde ağırlamayı tercih etsem de bazen değişik fanteziler için lüks otellerde de görüşmeler yapabiliyorum. Çok özel bir hizmetimden de sizlere bahsetmek istiyorum. Ben çiftlere üçüncü oluyor, onlara çok farklı bir deneyimi armağan ediyorum. Seks hayatının sıradanlığından sıkılan escort şişli çiftler de beni arayarak üçüncü olarak aralarına alabilirler. Ateşli bir bayanı siz de aranızda görmek istiyorsanız zaman kaybetmeden beni arayın. Bu sevki bir defa tattığınızda bir daha vazgeçemezsiniz. Böyle sıra dışı bir deneyim yaşamak, ilişkiniz için de çok yararlı olacaktır.

Atakoy

Eğlenceli anları yaşamak beni mutlu etmektedir. Bundan dolayı da birlikte olacağım erkeklere de eğlenceli anları yaşatmak istiyorum. 25 yaşında bir bayan olarak oldukça eğlenceli, sevecen ve de ataköy escort güler yüzlü birisiyim. Bundan sizin de mutlu olmanızı, eğlenmenizi ve de zevk almanızı istiyorum. Sıra dışı görüşmeler ve de birliktelikler yapmak isteyen bütün beyler için Ataköy escort birlikteliğimizi gerçekleştirebilir, bundan karşılıklı olarak ikimiz de zevk alabiliriz. Hayatımız boyunca aklımızdan çıkmayacak bir görüşme ve de beraberlik yaşamak isteyen birisi olarak burada bulunuyorum. Siz de benimle birlikte burada görüşme yapmak isterseniz istediğiniz herhangi bir zamanda buradaki görüşmemizi gerçekleştirebileceğimizi söylemeliyim. Çünkü bir erkek ile birlikte olmak beni fazlasıyla memnun ve de tatmin ediyor. Aynı şekilde sizi de escort ataköy memnun ve de tatmin edecekse hemen birlikte olabilir, eğlenebilir, sıra dışı dakikalara karşılıklı olarak şahit olabiliriz. Eşsiz bir görüşme ve de birliktelik yaşamak isteyen birisiyseniz hemen görüşebilir, eğlenebiliriz. Çünkü 1.67 boyunda ve de 55 kiloya sahip bir bayan olarak burada bulunuyorum.

Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Tarih 24/03/2013
Sayı GVK-88/2013-3/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması
Kapsam
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri / 88

Konusu

: Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Tarihi

: 24/03/2013

Sayısı

: GVK-88/2013-3/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması

İlgili Olduğu Maddeler

: Gelir Vergisi Kanunu Madde 92, Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 41, Vergi Usul Kanunu Mükerrer 28 inci Maddesi

1. Giriş

25 Mart 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile 24 Mart 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

25 Mart 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2012 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 29 Mart 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

24 Mart 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Şubat/2013 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün bitimine kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme sürelerini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı