Alacakların teminat altına alınması

bb) Alacakların teminat altına alınması

MADDE 175-(1) Bölünmeye katılan  şirketler, 174 üncü maddede öngörülen ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadırlar.

(2)Bölünme ile, alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin, (6335 sk.’nun 41/3. mad. ile ibare kaldırılmıştır. Yür:1.7.2012)(…) ispatı hâlinde, teminat altına almak yükümü ortadan kalkar.

(3)Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, şirket, teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir