Alacaklıların ve çalışanların korunması

 

8. Alacaklıların ve çalışanların korunması

a) Alacakların teminat altına alınması

MADDE 157-(1) Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların alacaklarını teminat altına alır.

(2) (6335 sayılı Kanunun 12. mad. ile değişen fıkra.Yür:01.07.2012) “Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler.”

(3) (6335 sayılı Kanunun 12. mad. ile kaldırılmıştır.Yür:01.07.2012)

(4)Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir