Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları:

MADDE 47 (2361 sayılı Kanunun 34’üncü maddesiyle değişen madde, Yürürlük, 01.10.1981) (4369 sayılı Kanun’nun 32’nci maddesi ile değiştirilen ibare. Yürürlük: 1.1.1999) Basit usule(*) tabi olmanın genel şartları şunlardır:

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. (4369 sayılı Kanun’nun 32’inci maddesi ile değiştirilen fıkra. Yürürlük: 1.1.1999)İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde (4842 sayılı kanunla 1.1.2003’ten itibaren) 2.300.000.000.- (284 GVK Tebliğ ile 2013 yılı için 5.300 TL)’yi, diğer yerlerde 1.700.000.000.- (3.700) TL’yi,   (**) aşmamak

Kanun veya Karar No.su Büyükşehir Sınırları İçinder Diğer Yerlerde Yürürlük Tarihi
4369 sayılı Kanun 420.000.000.- 300.000.000.- 1.1.1999- 31.12.1999
230 GVK Tebliği ile 630.000.000.- 450.000.000.- 1.1.2000- 31.12.2000
2000/1689 sayılı B.K.K.ile 1.000.000.000.- 720.000.000.- 1.1.2001 – 31.12.2001
244 GVK Tebliği ile 1.500.000.000.- 1.100.000.000.- 1.1.2002 – 31.12.2002
4842 sayılı Kanun ile 2.300.000.000.- 1.700.000.000.- 1.1.2003 – 31.12.2003
2003/6578 sayılı B.K.K 2.900.000.000.- 2.100.000.000.- 1.1.2004-31.12.2004
2004/8295 sayılı B.K.K 3.200 YTL 2.300 YTL 1.1.2005-31.12.2005
2005/9826 Sayılı B.K.K. 3.500 YTL 2500 YTL 1.1.2006 – 31.12.2006
259 GVK Teblig ile 3.700 2.600 1.1.2007-31.12.2007
266 GVK Teblig ile 3.900 2.700 1.1.2008-31.12.2008
270 GVK Teb. 4.300 3.000 1.1.2008-31.12.2009
273 GVK Teb. 4.300 3.000 1.1.2010-31.12.2010
278 GVK Teb. 4600 3200 1.1.2011-31.12.2011
2780 GVK Teb. 5000 3500 1.1.2012-31.12.2012

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak.

2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır. (***)


(*) Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları:

MADDE 47/1. fıkra (4369 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki ibare) götürü usulde

(**) MADDE 47/1. fıkra 2. bent (4369 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli) (2574 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle değişen şekli, Yürürlük; 01.01.1982-31.12.1998 tarihleri arası) (3246 sayılı Kanunun 26’ıncı maddesiyle belirlenen miktarlar Geçerlilik; 31.12.1993) İşyerlerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi değerleri toplamı 12.000.000 lirayı (97/10351 sayılı B.K.K. ile 120.000.000, Yürürlük; 31.12.1997) vergi değeri bilinmeyen hallerde yıllık kira bedeli toplamı 1.800.000 (97/10351 sayılı B.K.K. ile 18.000.000, Yürürlük; 31.12.1997) lirayı aşmamak (Yıllık kira bedelinin emsaline nazaran düşük bulunması halinde emsal kira bedeli esas alınır.)

(***) MADDE 47 (1.1.1981 tarihinden önce yürürlükte bulunan şekli) Götürü usule tabi olmanın genel şartları şunlardır;

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (İşinde yardımcı işçi yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyle geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak, bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz);

2. İş yerlerinin yıllık gayrisafi iratlarının toplamı 180 lirayı aşmamak;

3. (202 sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle değişen şekli) Ayrıca ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısiyle gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak,

2 ve 3 numaralı bent hükümleri, takvim yılı başındaki ve yeniden işe başlayanlarda işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.

Gayrisafi iradı belli olmayan iş yerleri için tadilat komisyonu kararlarının kesinleşmesine kadar, gayrisafi irad şartı mevcut sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir