Birleşme, bölünme ve tür değiştirme

F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme

I – Uygulama alanı ve kavramlar

1. Uygulama alanı

MADDE 134-(1) Ticaret şirketlerinin birleşmelerine, bölünmelerine ve tür değiştirmelerine 134 ilâ 194 üncü maddeler uygulanır.

(2)Diğer kanunların, bu Kanunun 135 ilâ 194 üncü maddelerine aykırı olmayan hükümleri saklıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir