Archive for Pratik Bilgiler

Yıllık Ücretli İzin

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER (Is Kan.Md. 53)

a) 1 Yildan 5 Yila Kadar Olanlar (5 yil dahil) 14 Is Günü
b) 5 Yildan 15 Yila Kadar Olanlar 20 Is Günü
c) 15 Yil (Dahil) ve Daha Fazla Olanlar 26 Is Günü
d) 18 ve Daha Küçük Yastaki Isçilerle 50 ve Daha Yukari Yastaki Isçiler En Az 20 Is Günü

İHBAR TAZMİNATI

İHBAR TAZMİNATI (Is Kan.Md. 17)

a) Isi 6 Aydan Az Sürmüs Olan Isçi Için 2 Haftalik Ücret
b) Isi 6 Aydan 1,5 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için 4 Haftalik Ücret
c) Isi 1,5 Yildan 3 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için 6 Haftalik Ücret
d) Isi 3 Yildan Fazla Sürmüs Olan Isçi Için 8 Haftalik Ücret

Asgari Ücret 2012

1- ASGARİ ÜCRETİN NET’İ BRÜT’Ü VE İŞVERENE MALİYETİ
(01.07.2012-31.12.2012)

16 Yaşından

Kapıcılar için

İşverene Maliyeti

Büyükler için Küçükler için 16 Yaşından Büyükler için 16 Yaşından Küçükler için

Brüt Ücret

940,50

805,50

940,50

940,50

805,50

SSK İşçi payı (%14)

131,67

112,77

131,67

18,90

SSK İşveren payı (%19.5)

183,40

157,07+26,33

İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1)

9,41

8,06

9,41

1,35

İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2)

18,81

16,11+2,70

Gelir Vergisi Matrahı

799,42

684,67

Gelir Vergisi (%15)

119,91

102,70

Damga Vergisi(binde 6,6)

6,21

5,32

-

Kesintiler Toplamı

267,20

576,65

141,08

Net

673,30

228,85

799,42

İşverene Toplam Maliyeti

1142,71

1027,96

 

                       Not: Bu hesaplamaya ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ dahil değildir.

                       (*) 940,50-805,50 = 135,00 TLüzerinden işverenin ödeyeceği %1 işçi %2 işveren                        %14 işçi ve %19,5 işveren işsizlik ve SGK alt sınır farklarıdır.

 

2012 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (TL)  (GVK md.32)

Bekar veya evli olup; eşi çalışan için

66,49

Çalışmayan eş için 13,30
İlk iki çocuk için (9,97 x 2) 19,94
Üçüncü ve diğer çocuklar için (kişi başına) 6,65

 

EKİM 2012 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SON ÖDEME GÜNÜ

EKİM 2012 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

08 Ekim

1- Eylül  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Ekim

1- 16 -30 Eylül  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin  Beyanı ve Ödenmesi

15 Ekim

1- Eylül Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Eylül  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Eylül  Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar   ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

22 Ekim

1-   İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Ekim

1- Eylül  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Eylül Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Eylül Dönemine Ait  Muhtasar Beyannamesinin Beyanı (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olan işverenler vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla (her ay yerine Ocak, Nisan,Temmuz ve Ekim aylarınının 23’üne kadar verebilirler)

4- Eylül Ayı 1 ila 30’u Arası Ücret  Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

30 Ekim

1- Eylül  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

2- 1-15 Ekim Dönemi I sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim       Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Eylül  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

4- Eylül  Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

5- Eylül Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden      Vergilerin Ödenmesi

31 Ekim

1- Eylül Ayına Ait FORM (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb. 396)

2- Eylül Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

3- Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Aidatı 2. Taksit Ödemesi

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. örneğin KDV beyannamesi 30 Ekim’e kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 30 Ekim çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.