Danıştay Dava Açma

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

Temyiz Eden    : İsim Soyad Adres

Vekili Av.  İsim Soyad Adres

Davalı : …. Vergi Dairesi Müdürlüğü-

….  Vergi Mahkemesinin ../../… tarih ve E…../…, K…./…  sayılı kararın             bozulması.

Kararın Tebliğ Tarihi    ../../20..

Vergi Numarası           : ………

 

I.OLAY

 

Adıma re’sen vergi salınmış ve vergi ziyaı cezası uygulanmıştır. Buna karşı vergi mahkemesinde dava açılmış ve vergi ve ceza onaylanmıştır. Aşağıda açıklanan sebeple bozulmasını talep ediyorum.

 

II. Hukuki Sebep.

 

……. Bu sebeple karar geçersiz sayılmalıdır.

 

III. Talebimiz

 

Yukarda açıklanan sebeple, anılan mahkeme kararının bozulmasına ve dava giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine

 

Karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(İmza – Kaşe)

 

Ekleri:

Varsa sıra ile yazılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir