Defter ve Belgeleri İbraz Dilekçe Örneği

 

Tarih

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl

 

 

İlgi: ….. tarih …. sayılı yazınız.

 

Dairenizin …… (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı ….. Vergisi mükellefiyim. İlgi tarih ve sayılı yazınızda istemiş olduğunuz … 20…- … 20…. dönemine ilişkin defter ve belgelerim ekte ibraz edilmiştir.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Adı Soyadı

İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir