Deniz iş Kanunu Ceza Hükümleri

CEZA HÜKÜMLERİ:

MADDE 50 a) (4854 Sayılı Kanunun 1/B-14. mad. Değiştirilen madde. Yürürlük:6.5.2003) Kanun’un 5 inci maddesi gereğince gemi adamları ile yazılı akit yapmayan,

b) 11’inci madde gereğince gemi adamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen,(*)

“c) (5728 sayılı Kanunun 319. maddesiyle değişen bent.Yür:8.2.2008) “12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermeyen, beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili binbeşyüz Türk Lirası, daha fazla işçi çalıştıranlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.(**)

ç) (5728 sayılı Kanunun 319. maddesiyle değişen bent.Yür:8.2.2008) “13 üncü madde gereğince engelli ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.”(***)

——————————————————————————–

(*) CEZA HÜKÜMLERİ: (4854 Sayılı Kanunun 1/B-14. mad. Değiştirilmeden önceki şekli. Yürürlük: 29.4.1967-5.5.2003 tarihleri arası) MADDE 50 a) Kanun’un 5 inci maddesi gereğince gemiadamlariyle yazılı akit yapmayan,

b) 11’inci madde gereğince gemiadamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen,

(**) Madde 50/c (5728 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:6.5.2003-7.2.2008 tarihleri arası) 12’nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermiyen, beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili birmilyar lira, daha fazla işçi çalıştıranlara ikimilyar lira idari para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde belirtilen bu cezalar iki katı olarak verilir.

(***) Madde 50/ç (5728 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:6.5.2003-7.2.2008 tarihleri arası) 13’üncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her sakat veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için birmilyar beşyüzmilyon lira idari para cezası verilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir