Düzeltme Talebi Dilekçe Örneği

MALİYE BAKANLIĞINA

(Gelirler Genel Müdürlüğü)

 

Özü:     Adıma re’sen salınan vergi cezaya ilişkin düzeltme talebim …. Vergi Dairesince reddedilmiştir. İsteğim düzeltmenin sağlanması Hk.

 

1. Ekte bir örneğini sunduğum dilekçeme ilişkin düzeltme istemim, vergi dairesince reddedilmiştir.

2. Dilekçemde gösterdiğim neden ve belgelere göre adıma salınan vergi ve cezanın düzeltme yoluyla düzeltilmesinin hakkaniyet gereği olduğu şüphesizdir.

3. Ekte ayrıca sunduğum belgelere göre isteğim düzeltmenin VUK, Md. 124’e göre sağlanmasını,

Arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(İmza – Kaşe)

 

Adres

Vergi No         :

Tel                   :

 

Ekler:

1.Vergi Dairesinin ret yazısı

2.Tarh dosyasındaki evrakların örneği

3.İbraz ettiğim belgeler

Tebliğ tarihleri :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir