Eğitim istisnası

vergigentr

EĞİTİM İSTİSNASI

Okul öncesi eğitim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. (GVK md.20)

Okul Öncesi Eğitim Okulu: Milli Eğitim Temel Kanununa göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okullardır.

İlköğretim Okulu: Milli Eğitim Temel Kanununa göre 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okullardır.

Ortaöğretim Okulları: Milli Eğitim Temel Kanununa göre   ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okullarıdır.

Özel Eğitim Okulları: Engelliler için açılan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarını ifade eder. Daha geniş açıklama için GVK.Gn.T. no:254’ü inceleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir