Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler

Maliye Bakanlığından:

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
(Sıra No: 10)
(19 Aralık  2000 tarih ve 24265 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.)

Vergi Usul Kanununun 175 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler ile maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmak  zorunda olan mükellefler hakkında aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

1- Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler

3 sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği1 ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı kriteri getirilmiştir.  Bu hüküm uyarınca, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar. Bu tutarlar son olarak 9 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği2 ile 900 milyar lira ve 2 trilyon lira olarak belirlenmiştir.

Söz konusu tutarlar günün ekonomik koşulları dikkate alınarak sırasıyla 1,8 trilyon ve 4 trilyon liraya yükseltilmiştir. Buna göre, 2000 (2012) yılı aktif toplamı 1,8 trilyon (2012 yılı (%7.8) 11.648.700 TL) lira veya net satışlar toplamı 4 trilyon (2012 yılı (%7.8) 25.885.600 TL) lirayı aşan mükelleflerin, temel mali tabloların yanısıra ek mali tabloları da düzenlemeleri zorunludur. Bu mükelleflerin 2001 (2013) yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine söz konusu tablolardan sadece “Kar Dağıtım Tablosu”nu eklemeleri yeterlidir.

YILLAR AKTİF TOPLAMI NET SATIŞLAR TOPLAMI
2004 6.265.200     YTL  veya 13.922.700  YTL’yi aşan  2005 yılında
2005 6.879.200   YTL veya

15.287.100   YTL’yi  aşan  2006 yılında

2006 7.415.800   YTL veya

16.479.500  YTL’yi aşan 2007 yılında

2007               7.949.700   YTL veya

17.666.000  YTL’yi aşan 2008 yılında

2008 8.903.700  TL   veya

19.785.900  TL’yi   aşan 2009 yılında

2009 9.099.600 TL    veya

20.221.200  TL’yi   aşan 2010 yılında

2010 9.800.300 TL    veya

21.778.200  TL’yi   aşan 2011 yılında

2011 10.805.800 TL veya

24.012.000  TL’yi   aşan 2012 yılında

Temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da düzenlemeleri zorunludur.

 2- 7/A Seçeneğini Uygulamak Zorunda olan Mükellefler

3 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile, maliyet hesaplarında 7/A seçeneğinin uygulaması, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirlenen tutarları aşan üretim ve hizmet işletmeleri için zorunlu hale getirilmiştir. Halen uygulanmakta olan bu tutarlar 9 sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 150 milyar lira ve 300 milyar  lira olarak belirlenmiştir.

YILLAR

AKTİF TOPLAMI

NET SATIŞLAR TOPLAMI

2000    300.000.000.000        600.000.000.000        lirayı aşanlar     2001 yılında
2001 459.600           YTL veya 919.200           YTL’yi aşan     2002 yılında
2002 730.800           YTL veya 1.461.500        YTL’yi aşan     2003 yılında
2003    939.100           YTL veya 1.878.000        YTL’yi aşan     2004 yılında
2004 1.044.300        YTL veya 2.088.300        YTL’yi aşan     2005 yılında
2005 1.146.600        YTL veya 2.293.000        YTL’yi aşan     2006 yılında
2006 1.236.000        YTL veya 2.471.900        YTL’yi aşan     2007 yılında
2007 1.325.000     YTL    veya 2.649.900        YTL’yi aşan     2008 yılında
2008 1.484.000         TL veya 2.967.900        TL’yi aşan        2009 yılında
2009 1.516.600    TL veya 3.033.200       TL’yi aşan        2010 yılında
2010 1.633.400 TL veya 3.266.800       TL’yi aşan        2011 yılında
2011 1.900.000 TL veya 3.602.000       TL’yi aşan        2012 yılında

 

9 sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen söz konusu tutarlar sırasıyla 300 milyar lira ve 600 milyar liraya yükseltilmiştir. Buna göre, 2000 (2012)  yılı aktif toplamı 300 milyar (2012 yılı (%7.8) 2.048.200 TL) lirayı veya net satışlar toplamı 600 milyar (2012 yılı (%7.8) 3.883.000 TL) lirayı aşan üretim ve hizmet işletmelerinin 2001(2013) yılında maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmaları zorunludur.

 3- Parasal Hadler

Bu Tebliğde yer alan parasal hadler, takip eden yıllarda Bakanlığımızca ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 (50TL) milyon lira ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 50 milyon liradan fazla olan tutarlar ise 100 (100TL) milyon liraya yükseltilecektir.

Tebliğ olunur.

___________________________________

(1)       18.09.1994 tarih ve 22055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2)       27.12.1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir