İhtirazi Kayıtlı Beyan Nasıl Verilir

vergigentr

İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN

Vergi ile ilgili genel tebliğ, sirküler veya özelgede yer alan açıklamalara katılmayan mükellefler, bir yaptırıma muhatap olmamak için, bu düzenlemeler doğrultusunda beyanda bulunabilirler.

Ancak mükellefler düzenlemelerin veya idarenin görüşünün yasayla uyuşmadığını, beyanda bulunurken, beyanname üzerine şerh koyarak verebilirler.

İşte beyanname üzerine konan bu şerhe veya ayrı bir dilekçe ile vergi dairesine ulaştırılan itiraza, “İhtirazi Kayıtla Beyan” adı verilmektedir.

İhtirazi kayıtla beyan, İdari Yargılama Usulü Kanununun 27’nci maddesinin 3 numaralı bendi ile Vergi Usul Kanununun 112/5’inci maddesinde yer almıştır. İdari Yargılama Usulü Kanununda “İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlere karşı açılan davaların tahsil işlemini durdurmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre mükellefler kendi beyanlarına karşı ihtirazi kayıt koyarak dava açabilmektedirler. Ancak tarh edilen verginin süresinde ödenmesi gerekir, zira bu halde dava açılması tahsilatı durdurmamaktadır.

Davayı mükellef kazanırsa ödediği vergiyi iade olarak geri alabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir