İnceleme hakkı

 

7. İnceleme hakkı

MADDE 188 – (1) Şirket;

a) Tür değiştirme planını,

b) Tür değiştirme raporunu,

c) (6335 sayılı Kanunun 43/7. mad. ile kaldırılmıştır. Yür:01.07.2012)

d) Son üç yılın finansal tablolarını, varsa ara bilançoyu,

genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce merkezinde ve halka açık anonim şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun istediği yerlerde ortakların incelemesine sunar.

(2)İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir