İş Kanunu (Deniz) Önelsiz Fesih ve İnfisah

ÖNELSİZ FESİH VE İNFİSAH :

MADDE 14 — Süresi belirli olan veya olmayan yahut sefer üzerine yapılan hizmet akti:

I — İşveren veya iş veren vekili tarafından :

a) Gemi adamının herhangi bir limanda geminin hareketinden önce gemiye dönerek hizmete girmemesi veya gemiye hiç dönmemesi,

b) Gemi adamının gemide hizmet görmesinin tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan menolunması gibi sebeplerle imkânsız bir hal alması.

c) Gemi adamının işveren veya işveren vekiline karşı kanuna, hizmet akitlerine sair iş ve çalışma şartlarına aykırı hareket etmesi,

ç) Gemi adamının iş veren veya iş veren vekiline karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi,

II — Gemi adamı tarafından :

a) Ücretinin kanun hükümleri veya hizmet akti gereğince ödenmemesi,

b) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket etmesi,

c) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlâk ve âdaba aykırı hareket etmesi.

III — İşveren, işveren vekili veya gemi adamı tarafından :

a) Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması.

b) Gemi adamının herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi,

Hallerinde feshedilebilir.

IV — Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilân edilmesi veyahut Türk Bayrağından ayrılması hallerinde ise hizmet akti kendiliğinden bozulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir