Kesinleşmeye ilişkin hükümler

6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler

a) Ticaret siciline tescil

MADDE 152-(1)Birleşmeye katılan  şirketler tarafından birleşme kararı alınır alınmaz, yönetim organları, birleşmenin tescili için ticaret siciline başvurur.

(2)Devralan şirket, birleşmenin gereği olarak sermayesini artırmışsa, ek olarak esas sözleşme değişiklikleri de ticaret siciline sunulur.

(3)Devrolunan şirket, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir