MAYIS 2013 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MAYIS 2013 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SON ÖDEME GÜNÜ

MAYIS  2013  BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Mayıs

1-  Nisan  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Mayıs

1- 16 -30 Nisan  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

14 Mayıs

1- Ocak-Şubat-Mart Dönemine ait Gelir ve Kurumlar Geçici Verginin Beyanı

15 Mayıs

1- Nisan Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Nisan  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Nisan Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

17 Mayıs

1- Ocak-Şubat-Mart Dönemine ait Gelir ve Kurumlar Geçici Verginin  Ödenmesi

20 Mayıs

1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Mayıs

1- Nisan  dönemine Ait Gelir  ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Nisan Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Nisan Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi

4- Nisan Ayı 1 ila 30’u Arası Ücret Alan Sigortalılar için Prim Belgelerinin Verilmesi

24 Mayıs

1- Nisan  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

27 Mayıs

1- 1-15  Mayıs  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

2- Nisan Dönemine Ait Gelir  ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

3- Nisan Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden  Vergilerin Ödenmesi

4- Nisan  Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

5- Nisan Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

31 Mayıs

1- Nisan Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

2- EMLAK VERGİSİ: 1.Taksit Ödemesi

3- Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

4- Vergi Levhasının Tasdiki

5- Nisan Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb. 396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Mayıs’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 27 Mayıs çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir