Mayıs 2014 Vergi Takvimi

vergigentr

Mayıs 2014 vergi ve yasal yükümlülükler

SON ÖDEME GÜNÜ MAYIS 2014  BEYAN VEYÜKÜMLÜLÜKLERİ
07 Mayıs 1-  Nisan  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi  ve Ödenmesi
12 Mayıs 1-  16 -30 Nisan  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi
14 Mayıs 1- Ocak-Şubat-Mart Dönemine ait Gelir ve Kurumlar Geçici Verginin Beyanı
15 Mayıs 1-Nisan Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2-  Nisan  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Nisan Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

20 Mayıs 1-     Ocak-Şubat-Mart Dönemine ait Gelir ve Kurumlar Geçici Verginin Ödenmesi

2-   İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Mayıs 1-   Nisan  dönemine Ait Gelir  ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2-   Nisan Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3-   Nisan Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi

4-   Nisan Ayı 1 ila 30’u Arası Ücret Alan Sigortalılar için Prim Belgelerinin Verilmesi

26 Mayıs 1-   Nisan  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı  ve Ödenmesi

2-   1-15  Mayıs  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3-   Nisan Dönemine Ait Gelir  ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

4-   Nisan Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden  Vergilerin Ödenmesi

5-   Nisan  Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

2 Haziran 1-   Nisan Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

2-   EMLAK VERGİSİ: 1.Taksit Ödemesi

3-   Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

4-   Vergi Levhasının Tasdiki

5-   Nisan Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb. 396)

6- Veraset ve İntikal Vergisinin Ödenmesi

  Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 26 Mayıs’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Mayıs çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir