Mesken Olarak Görülen Bağımsız Bölümlerdeki Ymm ve Smmm Büroları

TÜRMOB tarafından duyurulan kanun teklifi ; ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde serbest muhasebeci mali müşavirlik  ve yeminli mali müşavirlik faaliyetinde bulunulması için yasal düzenleme yapılması konusundaki kanun teklifi önergesi, kamuoyunda 4.Yargı Paketi olarak bilinen Kanun Tasarısının TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri sırasında ele alınmış ve madde aşağıdaki şekilde kabul edilmiş olup önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecektir.

         Madde 9- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

”23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre Ana Gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir.Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”

Bilgilerinize,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir