Muhsatar Beyanname Dilekçe Örneği

 

 

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. … 20.. – … 20.. dönemine ait stopaj kesintisi olmadığından bu döneme ait Muhtasar Beyannamesi vermeyeceğim.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Adı Soyadı

İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir