Mükellefiyet Terk Dilekçe Örneği

İl/İlçe, Tarih

 

…..   VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Özü:     Ticari işimi terk ettiğim için mükellefiyetimin terkini Hk

 

1. Ticari işimi, zarar ettiğim nedeniyle ……  tarihi itibariyle terk ettim.

İşime ait malları ve aktifte yazılı demirbaş ve sair menkul ve gayrimenkulleri, usulüne uygun olarak elden çıkardım ve tüm aktifi paraya çevirdim. Bir kısmını da emsal satış bedeli uygulıyarak iktisap ettim.

2. Terk tarihi itibariyle bilanço ve gelir tablosunu çıkardım ve kıst dönemine ilişkin karı tesbit ettim

3. Bu döneme ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi, süresinde verilecektir.

 

Bu nedenle mükellefiyetimin, yoklama ile de tesbit yapılarak, silinmesini,

 

Arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(imza – Kaşe)

 

 

Adres:

Vergi  No

Tel İş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir