Ocak 2014 Vergi ödeme ve Beyanname verilme süreleri

ÖDEME GÜNÜ

OCAK 2014  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Ocak

1- Aralık dönemi çeklere ait değerli kağıtlar vergisi bildirimi ve ödenmesi

10 Ocak

1- 16-31 Aralık dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim  vergisinin beyanı ve ödenmesi

15 Ocak

1-  Aralık dönemi  II sayılı listedeki tescile tabi olmayan araçlar ile  III ve IV sayılı listedeki ürünlere ait ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi

2-  Aralık dönemine ait gider vergilerinin (BSMV) beyanı ve ödenmesi

3-  Aralık  dönemi özel iletişim vergisi beyanı ve ödenmesi

20 Ocak

1-  İlan ve reklam vergisinin beyanı ve ödenmesi

23 Ocak

1-  Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının beyanı

2-  Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinin verilmesi  (Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olan işverenler vergi dairesine önceden bildirilmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan Temmuz ve Ekim aylarının 23’üne kadar verebilirler.)

3-  Aralık dönemine ait damga vergisinin beyanı

4-  Aralık dönemi aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma verilmesi

24 Ocak

1– Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin beyanı

27 Ocak

1-  1-15 Ocak dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim vergisinin beyanı ve ödenmesi

2-  Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının ödenmesi

3-  Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin  ödenmesi

4- Aralık dönemine ait damga vergisinin ödenmesi

5-  Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinde tahakkuk edilen vergilerin ödenmesi

31 Ocak

1- Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödemesi

2- Aralık ayına ait 4/a-b  kapsamındaki  primlerin ödenmesi

3- Aralık ayına ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb.396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Ocak’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 27 Ocak çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu Tablo, Beyan ve Yükümlülükler Listesinin tamamını içermemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir