Ödeme Kaydedici Cihaz Levha Talebi

 

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. …. tarihinde işe başlamış bulunmaktayım. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili olarak ilgili perakende satışlarım için….. tarihinden itibaren Elektronik Yazarkasa kullanmaya başlıyorum. Ö.K.C levhasının tarafıma verilmesini talep ediyorum.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

Adı Soyadı

İmza

 

ADRES           :

İŞ TEL :

CEP TEL         :

E-POSTA ADRESİ    :

 

İŞİ       :

Yazar Kasanın Kullanılacağı Adres      :

Yazar Kasanın Marka ve Modeli         :

Sicil Numarası  :

Cihazın Satın Alındığı Yetkili Bayi         :

Bayinin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Sicil No        :

Fatura No        :

 

 

MÜKELLEFE UYARI

 

1.    Bu dilekçe; ekleri ile beraber ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilecektir. Bu işlem, yazarkasa kullanma mecburiyetinden itibaren 30 gündür. ( Fatura tarihinden itibaren 15 gündür. )

 

EKLER :

 

a ) Mali hafıza açıldıktan sonra kesilmiş ilk yazarkasa fişi,

 

b ) İlgililerce doldurulmuş, kaşelenmiş ruhsatnamenin üçüncü ve dördüncü sayfalarının fotokopisi,

 

c ) Yazarkasa faturasının fotokopisi.

 

Mali hafıza açıldıktan sonra ilk yazarkasa fişini kesmek için; kullanma kılavuzu veya yetkili servisin yardımı ile cihazın mali hafızasını açınız. Mali hafıza açılınca yazarkasa fişinin aylında MF harfleri ve bir sayı ( sicil numarası ) belirir. Bundan sonra düşük fiyatlı bir satış işlemi yapıp çıkan fişi bu dilekçeye ekleyiniz.

 

Yukarıdaki belgeler ilk fişin kesildiği tarihte Vergi Dairesi’ne verilmelidir. Ö.K.C. levhasını almadan fiş kesmeyiniz. Ö.K.C. levhasını işyerinizde görünür bir yere asınız.

 

2.    Bu dilekçenin ve eklerinin ayrı birer fotokopisini kendiniz muhafaza ediniz.

 

3.    Cihazın ruhsatnamesini ve Ö.K.C. levhasını kaybetmeyiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir