2014 Birinci dönem geçici vergi beyanname süresi (Soma-kırkağaç-savaştepe) ilçeleri için uzatıldı

maliye

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri /97

Konusu : Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi :14 /5/2014

Sayısı   : GVK-97/2014-4/Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması

1. Giriş

Ocak-Mart/2014 dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

Manisa ilimizin Soma ve Kırkağaç ilçeleri ile Balıkesir ilimizin Savaştepe ilçesinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Mayıs 2014 günü sonuna kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 23 Mayıs 2014 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Mayıs 2014 Vergi Takvimi

vergigentr

Mayıs 2014 vergi ve yasal yükümlülükler

SON ÖDEME GÜNÜ MAYIS 2014  BEYAN VEYÜKÜMLÜLÜKLERİ
07 Mayıs 1-  Nisan  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi  ve Ödenmesi
12 Mayıs 1-  16 -30 Nisan  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi
14 Mayıs 1- Ocak-Şubat-Mart Dönemine ait Gelir ve Kurumlar Geçici Verginin Beyanı
15 Mayıs 1-Nisan Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2-  Nisan  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Nisan Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

20 Mayıs 1-     Ocak-Şubat-Mart Dönemine ait Gelir ve Kurumlar Geçici Verginin Ödenmesi

2-   İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Mayıs 1-   Nisan  dönemine Ait Gelir  ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2-   Nisan Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3-   Nisan Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi

4-   Nisan Ayı 1 ila 30’u Arası Ücret Alan Sigortalılar için Prim Belgelerinin Verilmesi

26 Mayıs 1-   Nisan  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı  ve Ödenmesi

2-   1-15  Mayıs  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3-   Nisan Dönemine Ait Gelir  ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

4-   Nisan Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden  Vergilerin Ödenmesi

5-   Nisan  Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

2 Haziran 1-   Nisan Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

2-   EMLAK VERGİSİ: 1.Taksit Ödemesi

3-   Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

4-   Vergi Levhasının Tasdiki

5-   Nisan Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb. 396)

6- Veraset ve İntikal Vergisinin Ödenmesi

  Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 26 Mayıs’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Mayıs çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

2014 yılı Amortisman Ayırma Sınırı nedir?

 

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI (VUK md.313)(2014 Yılı) (TL) 800 TL

vergi-gen-tr
Vergi Usul Kanunu Madde 313 Uyarınca 2014 yılı demirbaş alımlarında amortisman ayırma sınırı 800.- TL olarak uygulanacaktır. Bu tutarın altındaki demirbaş niteliğindeki alımlar  doğrudan gider olarak yazılabilir.

VUK Madde: 313

 

Madde 313(2791 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle değişen fıkra) İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

(4369 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük:29.7.1998) İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar.

(2365 sayılı Kanunun 54’üncü maddesiyle eklenen fıkra) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle değişik 414’üncü madde hükmüyle belirlenen tutar, Yürürlük: 29.7.1998) Değeri 50.000.000.- lirayı(*)(411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012’den itibaren 770, -TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012’den itibaren 770, -YTL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

(*) Madde 313 _ (Değişmeden önceki şekli) (2365 sayılı Kanunun 54’üncü maddesiyle eklenen fıkra) (3946 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen miktar) Değeri 500.000 lirayı (B.K.K. 94/6296 ile 5.000.000 lira) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 500.000 (5.000.000) lirayı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

İkinci El Eşya Alım Satım

ikincielesya

İkinci el Eşya Alım Satım Sitesi

Evinizde kullanmadığınız ya da kullanmadığınız için bir köşeye attığınız eşyaları en yüksek fiyatla alıyoruz.İhtiyaç sahiplerine değerinde bir fiyatla ulaştırıyoruz.Eviniz için almak istediğiniz birçok eşya var ve siz bütçenizi yetiştiremiyorsanız 2.el eşya alım satım mağazalarını geziyorsunuz. Daha fazla gezip yorulmanıza gerek yok. Çünkü bizim 2.el eşyalarımız temiz, kaliteli,sağlam ve şık ikinci el eşyalardır. En renkli zevkinize uygun her çeşit ikinci el eşya için bize ulaşabilirsiniz.Başka kişilerin evinden aldığımız ikinci el eşyaları temizleyerek ve tamir ederek en sağlam ve en kaliteli hale getiriyoruz. Sizin yapmanız gereken tek şey evinizden bilgisayarı açıp sitemize girip eşyalarınızı beğenip telefon numaralarımızdan bizi aramak. Sizde bu hizmetten yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.

Nisan 2014 Vergi ve Beyanname Günleri

Nisan 2014 Vergi Takvimimaliye

SON ÖDEME GÜNÜ

NİSAN  2014  BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Nisan

1- Mart  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Nisan

1- 16 -31 Mart  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin         Beyanı ve Ödenmesi

15 Nisan

1- Mart Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Mart  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Mart Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile   III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

21 Nisan

1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

24 Nisan

1- Mart Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

2- Mart  dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

3- Mart  Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

4- Mart Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin verilmesi (Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç, çalıştırdıkları hizmet  erbabı sayısı 10 ve daha az olan işverenler vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan,Temmuz ve Ekim aylarının 23. günü akşamına kadar beyanname verebilirler.)

5- Mart  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Nisan

1- 1-15  Nisan  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

2- Kurumlar Vergisi Beyanı

28 Nisan

1- Mart Dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopaj Ödenmesi

2- Mart Dönemi Damga Vergisi Ödenmesi

3- Mart Dönemi Muhtasar Beyanname Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi

4- Mart Dönemi Katma Değer Vergisi Ödenmesi

30 Nisan

1- Kurumlar Vergisi Ödemesi

2- Mart Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki  Sigortalılar için Primlerin Ödenmesi

3- EMLAK VERGİSİ: 1.Taksidi, Mart,Nisan ve Mayıs aylarında ödenecektir.

4- Mart Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin Verilmesi (VUK Teb. 396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Nisan’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 28 Nisan çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

escort bayanistanbul escortescort bayan