2012 Yılı Usülsüzlük Cezaları

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Md.352) (2012 Yılı için)
Birinci Derecede (TL) Ikinci Derecede (TL)
1 – Sermaye Şirketleri 105 58
  2 – Birinci Sınıf Tüccar ve Serb.Mes.Erb. 66 33
3 – İkinci Sınıf Tüccarlar 33 16
  4 – Yukardakiler Dışında Kalıp;      Beyanname ile G.V.’ye Tâbi Olanlar 16 8,80
  5 – Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 8,80 4
  6 – Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4 2,30

2012 Gelir Vergisi Tarifesi

       2012’DE BEYAN EDİLECEK 2011 GELİRLERİNE
UYGULANACAK  VERGİ TARİFESİ

9.400 TL’ye kadar %15
23.000 TL’nin 9.400  TL’si için 1.410 TL, fazlası %20
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL ), fazlası % 27
53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL, ( ücret gelirlerinde 80.000 TL’den  fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 TL) fazlası   Oranında vergilendirilir. % 35
2012 YILI  GELİRLERİ İÇİN VERGİ TARİFESİ  (GVK Md.103)
10.000 TL’ye kadar %15
25.000 TL’nin 10.000  TL’si için 1.500 TL, fazlası %20
58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL ), fazlası %27
58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL, ( ücret gelirlerinde 88.000 TL’den  fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL) fazlası                                                  

Oranında vergilendirilir

% 35

 

Basit Usulde Vergiye Tabi Olma Şartları

BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI (TL)

a)      Kira Gelirleri Yönünden (GVK Md. 47/2).                                 Büyükşehir Belediyelerde

2004 Yılı İçin Yıllık      2.900.000.000.- 2005 Yılı İçin   Yıllık            3,200
2006 Yılı İçin Yıllık                   3,500 2007 Yılı İçin Yıllık              3.700
2008 Yılı İçin Yıllık                  3.900 2009 Yılı İçin Yıllık             4.300
2010 Yılı İçin Yıllık 4.300 2011 Yılı İçin Yıllık                4.600
2012 Yılı İçin Yıllık              5.000

 

Diğer Yörelerde

2004 Yılı İçin         2.100.000.000.- 2005 Yılı İçin Yıllık         2,300
2006 Yılı İçin Yıllık             2,500 2007 Yılı İçin Yıllık         2.600
2008 Yılı İçin Yıllık              2.700 2009 Yılı İçin Yıllık     3.000
2010 Yılı İçin Yıllık      3.000 2011 Yılı İçin Yıllık      3.200
2012 Yılı İçin Yıllık    3.500

 

b) Basit Usule Tabi olmanın Özel  Şartları (GVK Md.48)

Yıllar   Alış Satış İş Hasılatı İş Hasılatı + Satış
2002 22 Milyar 30 Milyar 11 Milyar 22 Milyar
2003 34 Milyar 47 Milyar 17 Milyar 34 Milyar
2004 43 Milyar 60 Milyar 21 Milyar 43 Milyar
2005 47.000 66.000 23.000 47.000
2006 50.000 72.000 25.000 50.000
2007 53.000 77.000 26.000 53.000
2008 56.000 80.000 27.000 56.000
2009 60.000 89.000 30.000 60.000
2010 60.000 90.000 30.000 60.000
2011 64.000 96.000 32.000 64.000
2012 70.000 105.000 35.000 70.000

Not:   Basit Usule tabi olmak için 31.12.2009 itibarıyla bu hadlerin aşılmaması gerekir

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- a) Telif Ödemelerinde (GVK md.18 için) (94/2-a) %17
b) Diger (Serbest Meslek Ödemelerinde)(94/2-b) %20
2- Kira Ödemelerinde (Vakiflar ve Kooperatifler dahil)(94/5-b,c) %20
3- Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri (Geç.67/2’ye göre) % 10
4- Mevduat Faizlerinden (Geç.67/4’e göre) %15
5- Repo Kazançlarindan (Geç.67/4’e göre) % 15
6- Zirai Mahsul ve Hizmet Alimlarinda (Md.94/11)
a) Hayvanlar ve Mahsullerinden, (Borsaya tescilli olan) % 1
b) Disinda Kalanlar için % 2
Diger Zirai Mahsul Alimlarinda
a) Borsaya tescil Ettirilenler için % 2
b) Disinda Kalanlar için % 4
Zirai Faaliyet Kapsaminda ifa edilen Hizmetlerden
a) Orman Idaresine veya Orman Idaresine taahhütte
bulunan Kurumlara yapilan orman agaçlandirilmasi, bakimi, ürünlerin toplanmasi, tasinmasi ve benzeri hizmet ödemelerinde
% 2
b) Digerlerinde % 4

 

Damga Vergisi Oranları

BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI
(I Sayılı Tablo)(2012 yılı) (TL

a) Ücretlerde (Binde 6,6)
b) Kiralarda (Binde 1,65)
c) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 34,50
d) Kurumlar Vergisi Beyannamesi 46,10
e) Muhtasar ve KDV Beyannameleri 22,85
f) Bilançolar 26,65
g) Gelir tabloları 12,95
h) İşletme Hesabı Özetleri 12,95
i) SGK’ya verilen sigorta prim bildirgeleri 17,00
j) Diğer Beyannameler (Damga Vergisi Beyannamesi hariç) 22,85
ikinci el eşya alan yerler | ikinci el eşya alanlar
istanbul escort escort bayan