Reel Sektör Zor Durumda

  • Reel Sektör Zor Durumda
  • EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Reel sektör zor durumdayken borsadaki artışların ne anlama geldiği iyi sorgulanmalıdır” dedi.
  • ‘Yüz Hatlarım Artık Daha Düz’
  • Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, küresel spekülatörlerin Türkiye’ye oluk oluk sıcak para akıttığını ileri sürerek, “Reel sektör zor durumdayken borsadaki artışların ne anlama geldiği iyi sorgulanmalıdır.” dedi. Günün borsayı ve faizi değil, üretimi, istihdamı ve ihracatı arttırmayı konuşma günü olduğunu ifade eden Yorgancılar, “Reel ekonomide çarklar yeterince hızlı dönmeden, finans sistemindeki balonların oluşturacağı tehlikeler konusunda pahalıya edinilmiş tecrübeler sabittir. Unutulmamalıdır ki reel ekonomi tarafından desteklenmediği durumlarda finans sistemindeki şişkinlikler, patlama riski yüksek balonlara dönüşmektedir. Bunların akıbeti konusunda değerlendirme yapmak için de kahin olmaya gerek yok.” diye konuştu.
  • EBSO Başkanı Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada reel ekonomiyle finans sistemi arasındaki ayrışmanın endişe verici olduğunu söyledi. Bugün Türkiye ekonomisinde, özellikle de üretim, istihdam ve ihracat gibi temel reel büyüklüklerde yaşanan ve yaşanması beklenen olumsuz gelişmeler sebebiyle borsada görülen artışların sevindirici olamadığına dikkat çeken Yorgancılar, Türkiye’nin dünya ekonomisindeki olumsuz gelişmelerden konjonktürel olarak pozitif ayrışma gösterdiğini dile getirdi. Bu sebeple ekim ayının ilk yarısına kadar çoğu faiz Kazancı için kamu borçlanma kağıtları ve bankacılık hisselerine olmak üzere 20 milyar doları aşan sıcak paranın Türkiye’ye girdiğini hatırlatan Yorgancılar, şöyle konuştu: “Bu düzeyde para, Türkiye’ye neden geldi diye sormak gerekiyor. Bunun başlıca nedeni, kamu açıkları ve borçlarının sürdürülebilir nitelikte olması ve bankacılık sisteminin sağlam görünmesidir. Hal böyleyken devlet tahvili faizlerinin hala AB’nin batık ülkeleri düzeyinde olması, Türkiye’yi cazip hale getirmektedir ancak verilen faizlerin hem 2012 hem de 2013 yılı için öngörülen büyüme hızından daha yüksek olması, ayrıca sıcak paranın kurlardaki düşme nedeniyle ilave kur Kazancı da elde edebilmesi söz konusudur. Yabancı spekülatörlere bu yüksek Kazancı toplum olarak genelde hepimiz, özelde de reel sektör ödemektedir.”
  • ‘YATIRIMLAR DESTEKLENMELİ’
  • EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Orta Vadeli Program’da 2013 yılı büyüme hedefinin yüzde 4’e çekildiğini, sanayi üretiminin iç ve dış talep yetersizliği sebebiyle iyice yavaşladığını kaydetti. Enerji maliyetleri, düşük kur ve yüksek finansman maliyetleriyle küresel rekabet gücünün zayıfladığını, bütçe açığını azaltmak için ciddi zamlar ve vergi artışları yapıldığını ifade eden Yorgancılar, “Bunlara yenileri eklenecek gibi görünüyor. Bu gelişmeler, iç talebi daha da yavaşlatacak. Buna küresel talep yavaşlaması ve sıcak paranın oluşturacağı reel kur gerilemesi eklendiğinde, ihracatın büyüme üzerindeki olumlu etkisi de devreden çıkacaktır. Dolayısıyla büyüme daha da yavaşlayacak, işsizlik artacaktır. Böyle bir ortamda vergi gelirleri reel olarak düşecek, harcama artışları kontrol edilmedikçe bütçe açığı da artacaktır. Bütçe açığı artışının sıcak parayı tedirgin etmemesi için ekonomideki yavaşlamaya rağmen vergi artışları gündeme gelecek, maliye politikası daha da sıkılaştırılacaktır.” Yorgancılar, Türkiye’nin finans balonlarının acı sonlarıyla karşılaşmaması için ilave önlemler alınması önerisinde bulundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir