Sakatlık İndirimi

Sakatlık indirimi:

Madde 31 —(4842 sayılı Kanunun 3. maddesiyle başlığıyla birlikte değişen madde. Yürürlük:1.1.2004)Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Sakatlık indirimi;

2006 Yılı İçin

2007 Yılı İçin

2008 Yılı İçin

2009 Yılı İçin

2010 Yılı İçin

2011 Yılı İçin

2012 Yılı İçin

2013 Yılı İçin

– Birinci derece sakatlar için

530 YTL

570 YTL

600

670 TL

680 TL

  700TL 770 TL 800 TL
– İkinci derece sakatlar için

265 YTL

280 YTL

300

330 TL

330 TL

350 TL

380 TL

400 TL

– Üçüncü derece sakatlar için

133 YTL

140 YTL

150

160 TL

160 TL

170 TL

180 TL 190 TL

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.(*)


(*) İndirim Hadleri:

MADDE 31 —(4842 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli. Yürürlük:1.1.1986 – 31.12.2003) (3239 sayılı Kanunun 45’inci maddesiyle değişen madde. Yürürlük: 01.01.1986) Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde aşağıdaki indirimler uygulanır.

YILLAR İTİBARIYLA ÖZEL İNDİRİM TUTARLARI

Yılı

Günlük (TL)

Aylık (TL)

Yıllık (TL)

Kanun / Bakanlar Kurulu Karar No.su

1994

20.000

600.000

7.200.000

93/5146

1995

30.000

900.000

10.800.000

94/6300

1996

60.000

1.800.000

21.600.000

95/7593

1997

105.000

3.150.000

37.800.000

96/8955

1998

315.000

9.450.000

113.400.000

97/10416

1999

500.000

15.000.000

180.000.000

98/12030

2000

625.000

18.750.000

225.000.000

99/13645

2001

730.000

21.900.000

262.000.000

2000/1689

2002

1.000.000

30.000.000

360.000.000

2001/3398

1. Özel İndirim: (3689 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle belirlenen miktarlar) (2002/5000 sayılı Karar ile değişen miktarlar parantez içinde koyu yazılmıştır. Yürürlük: 01.01.2003) Günde (1.200) (1.500.000), ayda (36.000) (45.000.000), yılda (432.000) (540.000.000) liradır.

(3824 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile değişen alt bent, Yürürlük: 11.7.1992) Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücret tutarına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, sürekli olarak fiilen, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde çalışanlar ile bu yörelerdeki il ve ilçelerde çalışanlar ve kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler veya diğer yörelerde çalışan asgari ücretlilere farklı özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir (**).

2. Sakatlık İndirimi: Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar.

Sakatlık indirimi özel indirim tutarının;

– Birinci derece sakatlar için sekiz katı,

– İkinci derece sakatlar için dört katı,

– Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır.

Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esaslar ve usuller Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile tespit edilir.

Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının herbirinin gerçek usulde tespit edilen ücret gelirine bu maddede yer alan özel indirim ve sakatlık indirimi uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir