Tag Archive for 122 seri nolu tebliğ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Maliye Bakanlığından:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 122)

(26.02.2013 tarih ve 28571 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetki çerçevesinde 1/3/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

1. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

– (3.3.1.) bölümünde yer alan “bakır, çinko ve alüminyum” ibareleri “bakır, çinko, alüminyum ve kurşun”,
Read more