Tag Archive for Aktifte kayıtlı mal takdiri

Takdir Talebi Dilekçe Örneği

İl, İlçe Tarih

 

……  TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

Özü:     Emsal Bedeli Tesbiti Hk.

VUK,Md.267, Üçüncü Sıra.

 

1.İşletmemin aktifinde veya elimde bulunan bir malın, gerçek bedeli yoktur, veya bilinmemektedir veyahut doğru olarak tesbit edilememektedir.

 

2. Adı geçen yasanın ortalama fiyat esası ile Maliyet bedeli esasına göre de bir emsal bedeli tesbiti yapılamamaktadır.

 

3.Ayni maddenin üçüncü sırasında yer alan usül ve esaslara göre, emsal bedelinin takdir edilmesini,

 

Arz ve Talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(imza)

 

Vergi No:

Adres:

Tel İş :