Tag Archive for bayannameyi pişmanlıkla verme

Pişmanlık Dilekçesi

 

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. ……. vergilendirme dönemine ilişkin beyannamemi sehven Dairenize vermemiş bulunmaktayım.

 

Bu döneme ait beyannamemi 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371 inci maddesi gereğince pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre vermek istiyorum.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Adı Soyadı

İmza

 

Adres:

Telefon: