Tag Archive for Cari hesabın sona ermesi

Cari hesabın sona ermesi

C) Cari hesabın sona ermesi

I – Genel olarak

MADDE 98-(1) Cari hesap sözleşmesi;

a) Kararlaştırılan sürenin sona ermesi,

b) Bir süre kararlaştırılmadığı takdirde taraflardan birinin fesih ihbarında bulunması,

c) Taraflardan birinin iflas etmesi,

hâllerinde sona erer.