Tag Archive for Danıştay Yürütmenin Durdurulması Dilekçesi

Danıştay Dava Yürütmenin Durdurulması Talebi

İl,İlçe Tarih

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

Yürütmenin durdurulması ve Bilirkişi incelemesi taleplerimiz vardır.

 

Temyiz Eden    :Ad Soyad Adres

Vekili : Av. Ad Soyad Adres

Karşı Taraf      : ….. Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

….. Vergi mahkemesinin …….

tarih ve E….. . K…… Sayılı kararının

bozulması istemidir.

 

Kararın Tebliğ Tarihi    : …..

Vergi Numarası            : …

 

I- TEMYİZ KONUSU

 

…. Vergi Mahkemesi, Yukarıda yer verilen kararı ile adıma, takdire dayalı olarak re’sen salınan vergi ve cezayı, dava dilekçemde yer verdiğim maddi delillerime rağmen terkin talebimi yerinde bulmamış, bilirkişi istemini kabul etmeyerek tarhiyatı ve kesilen cezayı onaylamıştır.

Dava dilekçemde gösterdiğim deliller göz önüne alınarak ve eğer davanın aydınlatılmasını gerektiren bir husus varsa tamamlatılarak, ayrıca bilirkişi talebime göre inceleme yaptırılarak, aleyhime verilen kararın bozulmasını talep ve arz ediyorum.

 

II-   DELİL ve HUKUKİ SEBEPLER

 

(Bu bölümde, dava dilekçesinde öne sürülen deliller daha açık ve özlü olarak ifade edilecek, dilekçede öne sürüldüğü halde göz önünde bulundurulmamış olay, delil ve yasa maddesi var ise, bunlardan söz edilecek ve eğer sonradan ele geçen bir belge varsa ona da yer verilecektir. Ve ayrıca bilirkişi talebi yapılacaktır.)

 

III- SONUÇ ve TALEBİM

1. İleri sürülen  delil ve  hukuki sebeplere göre vergi mahkemesi kararın bozulmasına

2. Yürütmenin durdurulmasına.

3. Bilirkişi incelemesine

4. Dava giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine

Karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(İMZA ve KAŞE)