Tag Archive for defter kapanış tasdikleri

DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNE YÖNELİK AÇIKLAMA
YEVMİYE DEFTERİ

TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 437 Sıra sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı halen TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olup Tasarının 78’nci maddesi ile YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKİNİN HAZİRAN AYI SONUNA ALINMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

ANONİM ŞİRKETLER

Yönetim Kurulu Karar Defteri
1. Mevcut düzenleme anonim şirketlerin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Karar Defterleri’nin kapanış tasdikinin 31 Mart 2013 tarihine kadar yapılması zorunludur.
2. 2013 yılı için Ocak ayında devam tasdiki yaptırılan 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Karar Defterleri’nin kapanış tasdiki yaptırmalarına gerek yoktur.

LİMİTED ŞİRKETLER

1. 2012 ve daha önceki yıllarda kullanılan karar defteri Ortaklar Kurulu Karar Defteri olup; kapanış tasdiki yapılmasına gerek yoktur.
2. 2012 yılında Ortaklar Kurulu Karar Defteri’nin dışında ayrıca Müdürler Kurulu Karar Defteri kullananlar Mart ayının sonuna kadar Müdürler Kurulu Karar Defteri’nin kapanış tasdikini yaptırmak zorundadır.
3. Ortaklar Kurulu Genel Kurul Defteri’ni aynı zamanda Müdürler Kurulu Karar Defteri olarak kullananların kapanış tasdiki yaptırmalarına gerek yoktur.

GENEL KURULLAR

1. Ticaret Kanunu’na göre kural olarak anonim ve limited şirketlerin genel
kurullarının Mart ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.
2. Genel kurulların yapılmamış olmasının, Ticaret Kanunu’na göre doğrudan bir cezai yaptırımı yoktur.
3. Genel kurulların yapılmamış olması, ortaklar arası veya şirketin üçüncü
şahıslarla ilişkileri açısından, genel kurullarla ilişkilendirilebilecek hukuki
sorumluluklar yaratabilir. Kanuna göre, genel kurulların uzun bir süre
yapılmaması, organsızlık sebebiyle şirketin münfesih olma riskini
beraberinde getirebilir.

Kooperatiflerin Defter Kapanış Tasdik Zamanı

Kooperatiflerin defterlerinin kapanış tasdikler ine ilişkin Türmob tarafından aşağıdaki yazı duyurulmuştur.

TÜRMOB UN YAZISI:

Ankara, 30/01/2013

Sayı : 2013/00547

Konu : Kooperatiflerin Karar Defteri ve Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikleri

YMM ve SMMM Odaları Başkanlıklarına

Birliğimize intikal eden başvurulardan kooperatiflerce tutulan defterlerin kapanış tasdiklerinin ne zaman yapılacağı konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 89 maddesinde kooperatiflerin tutacağı defterler ve usulleri belirtilmiş olup, sözkonusu madde aşağıdadır.

Madde 89 – Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler Ticaret Bakanlığınca belirtilebilir.

Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır.

Kooperatiflerin de tutacağı defterler ve tasdik zamanları diğer Ticari Şirketler gibi Türk Ticaret Kanunu’nun 64 maddesi hükümlerine tabi olup kooperatiflerin Karar defteri ve yevmiye defterinin kapanış tasdikleri 31.03.2013 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu hususun odaların internet sitesi kanalıyla üyelerine duyurulması yararlı olacaktır

Ymm Nail ŞANLI Genel Başkan

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla