Tag Archive for Hangi belgeler Damga vergisinden istisna edilmiştir

Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar

(II)   SAYILI TABLO

DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAĞITLAR

I – Resmi işlerle ilgili kağıtlar  :

A) Resmi daireler arasında ki kullanılan kağıtlar  :

1. Resmi daireler arasında ki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlar bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri,

2.   Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret,özet ve tercümeler,

3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun uygulanmasında yapılacak müracaatlara ait her türlü kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar.

4. Türkiye atom enerjisi proğramının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kağıtlar. devamı Read more