Tag Archive for limited şirket defter tasdikleri

DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNE YÖNELİK AÇIKLAMA
YEVMİYE DEFTERİ

TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 437 Sıra sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı halen TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olup Tasarının 78’nci maddesi ile YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKİNİN HAZİRAN AYI SONUNA ALINMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

ANONİM ŞİRKETLER

Yönetim Kurulu Karar Defteri
1. Mevcut düzenleme anonim şirketlerin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Karar Defterleri’nin kapanış tasdikinin 31 Mart 2013 tarihine kadar yapılması zorunludur.
2. 2013 yılı için Ocak ayında devam tasdiki yaptırılan 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Karar Defterleri’nin kapanış tasdiki yaptırmalarına gerek yoktur.

LİMİTED ŞİRKETLER

1. 2012 ve daha önceki yıllarda kullanılan karar defteri Ortaklar Kurulu Karar Defteri olup; kapanış tasdiki yapılmasına gerek yoktur.
2. 2012 yılında Ortaklar Kurulu Karar Defteri’nin dışında ayrıca Müdürler Kurulu Karar Defteri kullananlar Mart ayının sonuna kadar Müdürler Kurulu Karar Defteri’nin kapanış tasdikini yaptırmak zorundadır.
3. Ortaklar Kurulu Genel Kurul Defteri’ni aynı zamanda Müdürler Kurulu Karar Defteri olarak kullananların kapanış tasdiki yaptırmalarına gerek yoktur.

GENEL KURULLAR

1. Ticaret Kanunu’na göre kural olarak anonim ve limited şirketlerin genel
kurullarının Mart ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.
2. Genel kurulların yapılmamış olmasının, Ticaret Kanunu’na göre doğrudan bir cezai yaptırımı yoktur.
3. Genel kurulların yapılmamış olması, ortaklar arası veya şirketin üçüncü
şahıslarla ilişkileri açısından, genel kurullarla ilişkilendirilebilecek hukuki
sorumluluklar yaratabilir. Kanuna göre, genel kurulların uzun bir süre
yapılmaması, organsızlık sebebiyle şirketin münfesih olma riskini
beraberinde getirebilir.