Tag Archive for madde 51

Bildirim ve ceza

 

2. Bildirim ve ceza

MADDE 51 (1) Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve Türk Patent Enstitüsü görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil edilmediğini, kanun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili “makamlara” bildirmek zorundadırlar.

(2) (6335 sayılı Kanunun 7. mad. ile değişen fıkra.Yür:01.07.2012)  39 ilâ 45 inci veya 48 inci maddeleri ihlal edenler, ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.”

(3) (6335 sayılı Kanunun 7. mad. ile eklenen fıkra.Yür:01.07.2012)  46 ncı maddeyi ihlal edenler veya 49 uncu maddeye aykırı olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullananlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.”