Tag Archive for SON ÖDEME GÜNÜ

ARALIK 2012 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SON ÖDEME GÜNÜ

ARALIK 2012  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Aralık

1-        Kasım Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Aralık

1-        16-30 Kasım Dönemi I Sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim  Vergisinin
Beyanı ve Ödenmesi


17 Aralık

1-        Kasım Dönemi  II Sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile  III ve IV Sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

2-        Kasım Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

3-        Kasım  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

20 Aralık

1-         İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

24 Aralık

1- Kasım Dönemine Ait Gelir  Vergisi Stopajının Beyanı

2- Kasım Dönemine Ait   Kurumlar Vergisi Stopajının  Beyanı

3-         Kasım Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı 

4-         Kasım Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi

5-         Kasım Dönemi Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi

6- Kasım  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 

25 Aralık

1-         1-15 Aralık Dönemi I sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödenmesi

26 Aralık

1-        Kasım Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2-        Kasım Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3-        Kasım Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

4-        Kasım Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Edilen  Vergilerin Ödenmesi

31 Aralık

1-        Kasım Dönemine Ait  4/a-b Kapsamındaki  Primlerin Ödenmesi

2-        Zirai Gelir Vergisi Kasım ve Aralık Aylarında

3-        Kasım Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin Verilmesi (VUK Teb. 396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Aralık’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Aralık çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu Tablo, Beyan ve Yükümlülükler Listesinin tamamını içermemektedir.