Tag Archive for Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi

Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi

 6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun
             denetlenmesi

MADDE 187– (6335 sayılı Kanunun 43/6. mad. ile kaldırılmıştır. Yür:01.07.2012)