Tag Archive for yeni ttk madde 187

Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi

 6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun
             denetlenmesi

MADDE 187– (6335 sayılı Kanunun 43/6. mad. ile kaldırılmıştır. Yür:01.07.2012)