Tag Archive for yeni ttk madde 190

Alacaklıların ve çalışanların korunması

9. Alacaklıların ve çalışanların korunması

MADDE 190-(1)Ortakların kişisel sorumlulukları hakkında 158 inci ve iş sözleşmelerinden doğan borçlar hakkında 178 inci madde uygulanır.