Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması

 c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması

MADDE 138-(1) Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir.

(2) (6335 sayılı Kanunun 10. mad. ile değişen fıkra.Yür:01.07.2012) “Birinci fıkradaki şartların varlığı, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulan belgelerle ispatlanır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir