TÜRK TİCARET KANUNU

TÜRK TİCARET KANUNU

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

BAŞLANGIÇ

(14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

A) Kanunun uygulama alanı

I – Ticari hükümler

MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir.

 (2) Mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir