Uzlaşma Talebi

            Tarih

 

 

….. Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına

İl Adı

 

 

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN

ADI VE SOYADI

AÇIK ADRESİ

VERGİ KİMLİK NUMARASI

T.C. KİMLİK NUMARASI

EV VEYA İŞ TELEFONU

CEP TELEFONU

E-POSTA ADRESİ

TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN

DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ

CİLT VE SIRA NUMARALARI

İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ

 

Yukarıda ihbarnamenin tarih ve numaralarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev’ileri ile miktarlarını belirttiğim tarhiyatlar üzerine 213 sayılı VUK.nuna 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler gereğince uzlaşmak istiyorum.

Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arz ederim.

Tarih

 

Ad Soyad

İmza

Kaşe

 

 

UZLAŞMA TALEP EDİLEN VERGİ VE CEZALARIN MİKTARLARI

VERGİNİN Dönemi

CEZANIN  Dönemi

VERGİNİN NEV’İ

CEZANIN  NEV’İ

VERGİNİN MİKTARI

CEZANIN  MİKTARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir