Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

…..  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI:

DAVA: Mirasçılık belgesi verilmesi talebidir.

 

OLAYLAR :

1- … ili, …. ilçesi, …cilt, ….. hane, ….. sıra numarasında kayıtlı bulunan ve ….. (ana, baba,kardeş vb.) olan  ………….. tarihinde vefat etmiş ve geriye mirasçı olarak kızları  A , B. ve  oğullar C,D  ve murisin eşi E. kalmış olup başkaca da mirasçı bulunmamaktadır.

2- Muristen kalan mallar üzerinde mirasçıların tasarrufta bulunabilmeleri ve mirasçıların hisselerini gösterir veraset ilamı verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER            : Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat

DELİLLER      : Nüfus kayıtları, tanık beyanı ve her tür delil.

 

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere  göre davamızın kabulü ile, muris’in mirasçılarını, miras payları ile birlikte  gösterir veraset ilamı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

 

Tarih:

Davacılar Ad Soyadlar

(İMZALARI)

 

Ekler:

Nüfus kayıtları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir