Vergi Cezasında indirim için Dilekçe Örneği

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin …… (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı ….. Vergisi mükellefiyim. Adıma düzenlenen, ….. tarih ve …. Cilt …. Sıra no’lu vergi/ceza ihbarnamesini …. tarihinde tebliğ aldım.

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376 ncı maddesine göre ceza indirim müessesesinden yararlanarak adıma kesilen cezayı indirimli olarak ödemek istiyorum.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

İmza

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir