Vergi Levhası Onay

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyet göstermekteyim. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümleri uyarınca aşağıda yazılı mükelleflerin ….  yılı vergi levhaları tarafımdan onaylanmıştır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

Adı Soyadı

İmza

Kaşe

 

ADRES           :

İŞ TEL :

CEP TEL         :

E-POSTA ADRESİ    :

 

 

Sıra No            Adı Soyadı / Unvanı     Vergi Dairesi    T.C. Kimlik Numarası  Vergi Kimlik Numarası Vergi Türü

1

2

3

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir