YEVMİYE DEFTERLERİ VE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKLERİ

YEVMİYE DEFTERLERİ VE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ

TASDİKLERİNE İLİŞKİN

TBMM’NİN 28.03.2013 TARİHİNDE KABUL ETTİĞİ YASA MADDELERİ

MADDE 78- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.”
MADDE 90- Bu Kanunun;
a) 71 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5957 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve madde metninden çıkarılan beşinci fıkrasına ilişkin hükümleri 1/7/2013 tarihinde,
b) 78 inci maddesi ile değiştirilen 6102 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan yevmiye defterinin kapanış onayına ilişkin hüküm 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir